Zobacz film o foksal 13/15

apartamenty
z historią
od 1895 roku