ładowanie

Ładowanie...

Aktualności

Reurbanizacja, czyli dlaczego zamożni inwestorzy wracają do miast?

Reurbanizacja, czyli dlaczego zamożni inwestorzy wracają do miast?

Lokale usługowe w prestiżowej przestrzeni – dlaczego warto?

Lokale usługowe w prestiżowej przestrzeni – dlaczego warto?

Inwestycja w luksus – kapitał bezpiecznie zainwestowany

Inwestycja w luksus – kapitał bezpiecznie zainwestowany

Zrewitalizowane kamienice wysoko cenione na rynku nieruchomości luksusowych

Zrewitalizowane kamienice wysoko cenione na rynku nieruchomości luksusowych

Nieruchomości luksusowe a Covid-19 – jakie cechy wnętrz będą najważniejsze?

Nieruchomości luksusowe a Covid-19 – jakie cechy wnętrz będą najważniejsze?

Kamienice Foksal 13/15 nagrodzone w konkursie European Property Awards

Kamienice Foksal 13/15 nagrodzone w konkursie European Property Awards

Luksusowe apartamenty w kamienicy – prestiż z historią w tle

Luksusowe apartamenty w kamienicy – prestiż z historią w tle

Zakup luksusowej nieruchomości- przez agencję czy od dewelopera?

Zakup luksusowej nieruchomości- przez agencję czy od dewelopera?

Adresy, które wyznaczają styl życia

Adresy, które wyznaczają styl życia

Luksusowe apartamenty na wynajem długoterminowy – czy to się opłaca?

Luksusowe apartamenty na wynajem długoterminowy – czy to się opłaca?

Projektowanie luksusowych wnętrz – czy warto zatrudnić profesjonalistę?

Projektowanie luksusowych wnętrz – czy warto zatrudnić profesjonalistę?

Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce – kierunek rozwoju

Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce – kierunek rozwoju

Apartament w kamienicy, czyli dlaczego warto inwestować w luksus?

Apartament w kamienicy, czyli dlaczego warto inwestować w luksus?

Foksal 13/15- inwestycja w luksus

Foksal 13/15- inwestycja w luksus

Klucze do szczęścia, czyli finał spektakularnej rewitalizacji kamienic Foksal 13/15

Klucze do szczęścia, czyli finał spektakularnej rewitalizacji kamienic Foksal 13/15

Foksal 13/15 najlepszą nieruchomością luksusową w Europie Środkowo-Wschodniej!

Foksal 13/15 najlepszą nieruchomością luksusową w Europie Środkowo-Wschodniej!

Postępy z prac w kwietniu

Postępy z prac w kwietniu

Wirtualny spacer po kamienicach Foksal 13/15w Warszawie

Wirtualny spacer po kamienicach Foksal 13/15w Warszawie

Postępy z prac w marcu

Postępy z prac w marcu

Luksus ma wzięcie. Nieruchomościpremium odpornena koronawirusa

Luksus ma wzięcie. Nieruchomościpremium odpornena koronawirusa

Postępy z prac w lutym

Postępy z prac w lutym

Zieleń wyznacznikiem luksusu?

Zieleń wyznacznikiem luksusu?

Postępy z prac w styczniu

Postępy z prac w styczniu

Wzrost cen nieruchomości w Warszawie przyciąga inwestorów

Wzrost cen nieruchomości w Warszawie przyciąga inwestorów

Postępy z prac w grudniu

Postępy z prac w grudniu

Apartamenty Foksal 13/15 w TOP3 najdroższych transakcji 2019 rok

Apartamenty Foksal 13/15 w TOP3 najdroższych transakcji 2019 rok

Ulice i Kamienice: świat luksusu na Foksal

Ulice i Kamienice: świat luksusu na Foksal

Postępy z prac w listopadzie

Postępy z prac w listopadzie

Open Day na Foksal 13/15

Open Day na Foksal 13/15

Foksal 13/15 z nagrodą CIJ Awards Poland 2019

Foksal 13/15 z nagrodą CIJ Awards Poland 2019

Postępy z prac w październiku

Postępy z prac w październiku

Luksus wciąż jest tani

Luksus wciąż jest tani

Postępy z prac we wrześniu

Postępy z prac we wrześniu

O perle Foksalu w mediach

O perle Foksalu w mediach

Discovering Foksal 13/15

Discovering Foksal 13/15

Dowiedz się więcej

Sprawdź ofertę. Dowiedz się więcej o możliwości zakupu i personalizacji apartamentu

!
!
!
!
!
!
!
!
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ghelamco GP5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie. Spółka przetwarza Państwa dane w celu: obsługi Państwa zapytania, prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz marketingu spółek z grupy Ghelamco, zawarcia lub wykonania zawartej z Państwem umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj.
Proszę o kontakt

Zadzwoń i dowiedz się więcej
na temat możliwości zakupu i personalizacji apartamentu

+48 600 113 113

kontakt bezpośredni sales manager

lub umów się na spotkanie:
Atelier Foksal, ul. Foksal 13/15,
kl. F parter, 00-372 Warszawa

EN
phone
instagram
linkin
facebook

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny, a materiały na niej prezentowane powinny być traktowane poglądowo. Wszelkie informacje i materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ghelamco GP5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do wprowadzania zmian w wyżej wymienionych informacjach i materiałach.

Klauzula informacyjna dot. kontaktu z Administratorem

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Ghelamco GP5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy pl. Europejskim 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000476612, posiadająca nr NIP: 5252564070, oraz REGON: 146871486, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN („Administrator”).

 1. Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować:

 1. telefonicznie: +48 600 113 113;
 2. pod adresem e-mail: rodo@ghelamco.pl;
 3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Ghelamco GP5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A., pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa.
 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

 1. pod adresem e- mail: rodo@ghelamco.pl;
 2. pisemnie, na adres korespondencyjny: Ghelamco GP5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A., pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa.
 1. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:
  • 1.1. kontakt z Administratorem w związku z jego działalnością gospodarczą i informowanie o inwestycjach Administratora, w tym komunikacja i rozwiązywanie spraw, których dotyczy kontakt (w szczególności obsługa zapytań, reklamacji etc.), a także kontakt z Administratorem w innych sprawach;
  • 1.2. prowadzenie marketingu bezpośredniego – wysyłanie informacji w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez Administratora, w szczególności w postaci wynajmu lub sprzedaży lokali mieszkalnych lub usługowych, w tym poprzez przesyłanie newsletterów;
  • 1.3. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
 2. kontaktu w zakresie zawarcia lub realizacji zawartej umowy (w szczególności w zakresie zawarcia umowy najmu lub sprzedaży lokalu/ apartamentu) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. prowadzenie marketingu podmiotów z grupy Ghelamco (na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) poprzez wysyłanie informacji w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez spółki z grupy Ghelamco, do której należy Administrator, w szczególności w postaci wynajmu lub sprzedaży lokali mieszkalnych lub usługowych, w tym poprzez przesyłanie newsletterów.
 1. Kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 1. klientom oraz kontrahentom administratora;
 2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
 3. podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 4. spółkom powiązanym z Administratorem.

W każdym wypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ww. odbiorców będzie odbywać się na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 1. Zabezpieczenia

W celu zapewnienia integralności i poufności danych osobowych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu:

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z prowadzonym kontaktem – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 2. kontaktu z Administratorem – do momentu zakończenia spraw, z którymi związany jest kontakt;
 3. kontaktu związanego z umową – do momentu wygaśnięcia umowy lub przedawnienia roszczeń z nią związanych;
 4. prowadzenia marketingu bezpośredniego – do zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu lub przez okres 5 lat.
 1. Państwa prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do Państwa danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) Państwa danych;
 3. usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego, aby dane były przetwarzane;
 4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie, lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na istnienie ważnej podstawy prawnej przetwarzania;
 5. przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody lub na podstawie umowy; mogą Państwo też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania Państwa praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów podanych w pkt. II lub pkt. III.

 1. Prawo do sprzeciwu

Mogą Państwo, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt II lub pkt III.

 1. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Administratora ww. celów, których dotyczy przetwarzanie na właściwej w danym przypadku podstawie prawnej.