Klucze do szczęścia, czyli finał spektakularnej rewitalizacji kamienic Foksal 13/15

Po ponad 4 latach intensywnych prac dobiegła końca widowiskowa rewitalizacja dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Foksal 13 i 15 w Warszawie. Mieszkańcy odbierają klucze do swoich apartamentów, a na teranie inwestycji otwarto biuro sprzedaży.

Historia tej renowacji to materiał na długi i emocjonujący serial lub ciekawą książkę. Kamienice wybudowane w ostatnich latach XIX wieku w historycznym sercu Warszawy były dekoratorskim majstersztykiem, a przy tym wystawnymi rezydencjami zamożnego mieszczaństwa. W podwórzu jednej z nich Jan Wedel wybudował pierwszą w mieście zewnętrzną panoramiczną windę.

Wszystkie historyczne smaczki budynków zostały przywrócone do dawnej świetności przez zespół najlepszych specjalistów zaangażowany przez inwestora, firmę Ghelamco. Przeprowadzono wiele skomplikowanych prac przy wykorzystaniu innowacyjnych, specjalistycznych technik. Wybudowanie podziemnego garażu dzięki oparciu fundamentów zabytkowych obiektów na słupach z mikropali, przenoszenie całych fragmentów tynku pokrytych barwnymi polichromiami czy odtworzenie bogatych dekoracji na fasadzie Foksal 13 na podstawie jednego zachowanego zdjęcia – to tylko wybrane przykłady z długiej listy działań, które udało się zrealizować.

Historia ma pierwszeństwo

Elewacje budynków, zwłaszcza frontowe, już od kilku miesięcy przyciągają spojrzenia przechodniów. W apartamentach i na klatkach schodowych odrestaurowano przebogate sztukaterie i barwne polichromie, a na podłogach ponownie znalazły się dębowe posadzki pamiętające czasy pierwszych mieszkańców kamienic. Nowi właściciele odbierają klucze i przystępują do urządzania swoich mieszkań.

Wraz z zakończeniem prac budowlanych w podwórzu Foksal 15 zostało otwarte biuro sprzedaży inwestycji. Klienci mogą się w nim zapoznać ze szczegółami dotyczącymi dostępnych apartamentów, a także zobaczyć próbki historycznych parkietów i sztukaterii, które się w nich znajdą. Choć finalizacja renowacji przypadła na szczególny czas epidemii i gospodarczego lockdownu, zespół Ghelamco od tygodni otrzymuje nawet więcej zapytań o inwestycję niż zazwyczaj. Poza niezaprzeczalną wartością inwestycyjną luksusowej nieruchomości historycznej budynki mają też dużą wartość sentymentalną dla mieszkańców stolicy.

„Postępy tej budowy bacznie śledzili nie tylko miłośnicy historii i architektury, lecz także wielu warszawiaków, którzy od dzieciństwa znają nasze kamienice jako nieodłączny element ulicy Foksal. Nasze budynki od ponad 120 lat są częścią tego miasta, stałym motywem wspomnień, klejnotami architektury. Teraz będą domem kolejnych pokoleń, łącząc ocaloną materię historyczną ze współczesnymi luksusowymi udogodnieniami” – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią.

O Foksal 13/15

Foksal 13/15 to luksusowa inwestycja apartamentowa, którą firma Ghelamco realizuje w historycznym centrum Warszawy. Kamienice powstały w latach 1895–1898 według projektu Artura Ottona Spitzbartha. W tamtym okresie, podobnie jak i dziś, był to jeden z najbardziej prestiżowych adresów w Warszawie.

O wyjątkowości inwestycji Foksal 13/15 stanowi bogactwo autentycznych, XIX-wiecznych detali, które ocalały we wnętrzach. Klatki schodowe zdobią rzeźbione supraporty i portale, posadzki z białego marmuru i ręcznie kute balustrady. Nie mniejsze bogactwo prezentują apartamenty, które swoim wystrojem śmiało mogłyby konkurować z arystokratycznymi pałacami.

Inwestycja Foksal 13/15 zapewni swoim przyszłym mieszkańcom liczne komfortowe udogodnienia, m.in. strefę rekreacyjną, salę fitness i przestronne tarasy na najwyższych kondygnacjach kamienic z widokiem na centrum Warszawy. Niespotykanym dotąd rozwiązaniem będą pokoje gościnne, w których lokatorzy będą mogli przenocować swoich bliskich lub partnerów biznesowych. Pod nieruchomością wybudowano garaż mogący pomieścić łącznie ponad 60 aut. Dopełnieniem eleganckiego charakteru inwestycji staną się usługi concierge.

W obu kamienicach znajduje się tylko 55 apartamentów o powierzchni od 47 do 260 mkw. i luksusowe lokale usługowe na parterze. Ciekawą propozycją są także apartamenty w południowej części budynku, do których przynależą prywatne ogródki z tarasami. Za metr kwadratowy luksusu trzeba zapłacić od 25 tys. do 40 tys. zł,

Biuro Sprzedaży Foksal 13/15

ul. Foksal 15, Warszawa
+48 600 113 113
contact@foksal1315.com
Zobacz ostatnie dostępne apartamenty.


—————ENGLISH TRANSLATION—————


After more than 4 years of intensive works, the spectacular revitalization of the two historical residences at Foksal 13 and 15 in Warsaw is completed. The owners are receiving keys to their apartments and a sales office has been opened at the site.


This renovation story might be an excellent material for a long and emotional TV series or a book. The fine residences built in the late 19th century in the historical heart of Warsaw were a decor masterpiece and at the same time home to wealthy bourgeoisie. In one of the courtyards, Jan Wedel built the city’s first exterior panoramic lift.

All the historical details of the building have been restored to their former splendour by a team of top specialists engaged by Ghelamco, the investor. Many complicated works have been conducted using innovative, specialist techniques. Building an underground garage by using micropile towers to support the historical buildings’ foundations, moving whole parts of plaster covered with colourful polychromes, or restoring rich ornaments on the facade of Foksal 13 based on a single preserved picture — these are only some of the examples of a long list of successful activities.

History first

The buildings’ facades, in particular the front ones, have been attracting the attention of passers-by for months now. The rich stucco, colourful polychromes and oak floors dating back to the first residents have been restored in the apartments and staircases. The new owners are receiving the keys and starting to furnish their apartments.

As the building works are completed, a sales office has been opened in the courtyard of Foksal 15. There customers can get detailed information about the available apartments and see samples of the historical floors and stucco which are going to be fitted inside of them. Although the renovation has been completed during the extraordinary time of epidemic and economic lockdown, over the last few weeks Ghelamco’s team has been getting even more questions about the project than usual. In addition to the unquestionable investment value of the historical luxury property, the buildings also have a sentimental value to the capital’s residents.

“Progress at the construction site has been closely observed not only by architecture and history lovers, but also by many Warsaw residents who since their childhood have known our residences as an integral element of Foksal Street. For more than 120 years our buildings have been a part of the city and never to be forgotten jewels of architecture. Now they will be home to next generations by combining the preserved historical character with modern luxury amenities,” says Jeroen van der Toolen, Managing Director CEE, Ghelamco.


About Foksal 13/15

Foksal 13/15 is a luxury apartment project which Ghelamco is delivering in the historical centre of Warsaw. The residences were built in the years 1895-1898 based on the design by Artur Otton Spitzbarth. Both back then and now, it has been one of the most prestigious addresses in Warsaw.

The project’s unique character lies in the wealth of authentic 19th-century elements that survived in the interiors. The staircases are decorated with sculpted overdoors and portals, white marble floors, and hand-forged balustrades. Equal wealth of details can be found in the apartments, whose interiors are nothing short of aristocratic residences.

Foksal 13/15 will provide its future tenants with numerous comfortable amenities, including a leisure zone, fitness room, and spacious terraces on the top floors, overlooking the centre of Warsaw. A yet unseen solution will be guest rooms, where the tenants will be able to put up their guests or business partners for the night in comfortable conditions. A garage for 60 cars has been built under the property. The project’s fine character will be complemented by concierge services.

In both residences there are only 55 apartments from 47 to 260 square meters as well as luxury commercial spaces on the ground floor. Another interesting proposal is the apartments in the southern part of the building, with private gardens and terraces. The price of one square meter of luxury ranges from 25,000 to 40,000 zlotys.


Foksal 13/15 Sales Office

ul. Foksal 15, Warszawa
+48 600 113 113
contact@foksal1315.com
Check out the last available apartments.

Powrót