Zobacz film o foksal 13/15

apartments
with history
since 1895