+48 600 113 113
contact@foksal1315.com

BIURO SPRZEDAŻY
FOKSAL 13/15, KLATKA F, PARTER
KOD DO DOMOFONU: 1593
00-372, WARSZAWA
GODZINY OTWARCIA 10:00-18:00

[ZOBACZ] Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny, a materiały na niej prezentowane powinny być traktowane poglądowo. Wszelkie informacje i materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do wprowadzania zmian w wyżej wymienionych informacjach i materiałach. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO"), w zakresie danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym dostępnym z niniejszej strony internetowej (tj. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) ("dane osobowe") jest Ghelamco GP 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana żądania określonego w formularzu kontaktowych , w szczególności w zakresie zawarcia umowy najmu lub sprzedaży lokalu /apartamentu w inwestycji „Foksal 13/15” (podstawę prawną stanowi art. 6 pkt 1 b) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania będzie brak możliwości realizacji żądania. Osoba przekazująca swoje dane osobowe w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz - jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody, jeżeli została wyrażona. Przysługuje jej również prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego, jeśli w jej ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom, doradcom prawnym), a także podmiotom, za pomocą których Administrator będzie realizować żądanie objęte formularzem kontaktowym. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W kwestiach zawiązanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: mailem na adres rodo@ghelamco.pl, listownie pisząc na adres siedziby Administratora tj. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa. Treści, informacje oraz materiały zawarte i załączone do niniejszego e-maila mają charakter wyłącznie informacyjny, powinny być traktowane poglądowo, nie są prawnie wiążące oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ghelamco Gp5 sp. z o.o. Foksal S.K.A. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyżej wymienionych treściach, informacjach i materiałach.

Partnerzy

Inwestycja apartamentowa Foksal 13/15 powstaje dzięki współpracy lidera polskiego rynku nieruchomości, firmy Ghelamco, z najwybitniejszymi specjalistami i firmami w dziedzinie rewitalizacji zabytkowych budynków, luksusowego wzornictwa i najwyższej klasy usług osobistego concierge. Z ich pomocą powstaje esencja luksusu, historycznej elegancji i prestiżu na poziomie, jakiego jeszcze w Polsce nie było.

Eric KusterProartSUD Architectes