ładowanie

Ładowanie...

Wzrost cen nieruchomości w Warszawie przyciąga inwestorów

RYNKI WSCHODZĄCE W EUROPIE WSCHODNIEJ OFERUJĄ NOWE MOŻLIWOŚCI INWESTOROM, KTÓRZY NIE BOJĄ SIĘ PODEJMOWAĆ RYZYKA. MIASTA TAKIE JAK BUDAPESZT, PRAGA, MOSKWA, WARSZAWA I PETERSBURG WYKAZUJĄ OZNAKI SILNEGO WZROSTU CEN NIERUCHOMOŚCI.

W tym roku inwestorzy w nieruchomości kierują swoje zainteresowanie w stronę rozwijających się rynków Europy Wschodniej. Miasta takie jak Budapeszt, Praga i Warszawa wykazują silne oznaki wzrostu i kuszą nabywców, którzy nie boją się podejmować ryzyka.

Rynek nieruchomości luksusowych w Europie Wschodniej

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się węgierski rynek, gdzie polityczny klimat wywołał pewien stopień niepewności. Budapeszt na przykład zanotował w trzecim kwartale 2019 roku największy wzrost cen mieszkań na świecie (wg Global Residential Cities Index opublikowanego przez Knight Frank). Od września 2018 do września 2019 r. ceny mieszkań wzrosły tu o 24%, co raport przypisuje niskiemu oprocentowaniu kredytów hipotecznych, wysokiemu zatrudnieniu i ogólnemu wzrostowi gospodarczemu. W tym samym okresie wzrost cen nieruchomości mieszkalnych odnotowano również w wielu innych miastach Europy Wschodniej. Zgodnie z raportem Knight Frank ceny wzrosły o 14% w Petersburgu (Rosja), o 13% w Warszawie, a w Bratysławie, Słowacji i Moskwie o 10%.

W raporcie Emerging Trends in Real Estate: Europe 2020 przygotowanym przez PWC ankietowani inwestorzy stwierdzili, że do Warszawy przyciąga ich względna stabilność polityczna stolicy, silny sektor biznesu i młoda populacja.

Zdaniem Mariny Siniavskaia, zastępcy dyrektora Moscow Sotheby’s International Realty, obserwowany wzrost popytu na luksusowe apartamenty w Moskwie oraz planowane uruchomienie sprzedaży pokaźnej liczby projektów mieszkaniowych premium, pozwala sądzić, że najpopularniejszym trendem w 2020 roku będą inwestycje w luksusowe nieruchomości. Podobna sytuacja jest w Petersburgu, gdzie oczekuje się, że otwarcie nowych inwestycji mieszkaniowych premium spowoduje wzrost cen. Również w Pradze i Bratysławie analitycy nieruchomości oczekują, że tempo sektora luksusowego przyspieszy w tym roku, a sprzedaż niedrogich nieruchomości spowolni.

Nieruchomości premium – inwestycje wschodnioeuropejskie

Wschodzące rynki są dobrym środowiskiem dla rosnącej liczby wysokiej klasy projektów mieszkaniowych, a w 2020 roku w wielu miastach Europy Wschodniej zadebiutują nowe luksusowe inwestycje.

W ostatnich latach w Warszawie wzrosła liczba luksusowych wieżowców. Jednak w tym roku inwestorzy nieruchomości oczekują ukończenia Foksal 13/15, dwóch dziewiętnastowiecznych kamienic, które były rezydencją kilku znanych Polaków i zostały zrewitalizowane, by pomieścić luksusowe apartamenty.

Moskwa przeżywa boom na budowę nowych luksusowych nieruchomości. Jednym z przykładów jest Bulgari Hotel & Residences (w dawnej rezydencji rosyjskiego hrabiego), którego sprzedaż rozpocznie się w marcu. W Pradze rosnąca klasa wysokiej wartości nabywców napędza rozwój luksusowych projektów takich jak V Tower – najwyższy budynek mieszkalny w Czechach.

W Budapeszcie zagraniczni i lokalni nabywcy szukają różnego rodzaju nieruchomości.
Adam Ilkovits, CEO biura maklerskiego Matthew & Daniel’s, zauważa, że większość zagranicznych nabywców poszukuje eleganckiego splendoru, który w połączeniu z nowoczesnymi wnętrzami, atrakcyjną lokalizacją i bezpiecznym otoczeniem plasuje tego typu nieruchomości w czołówce najbardziej pożądanych. Tymczasem lokalni nabywcy chętniej kupują nieruchomości położone dalej od centrum miasta, nierzadko także wymagające remontu.

CZYTAJ WIĘCEJ:
[MANSION GLOBAL] Emerging Markets in Eastern Europe Offer Opportunities to Investors Willing to Take on Some Risk

EN
phone
instagram
linkin
facebook

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny, a materiały na niej prezentowane powinny być traktowane poglądowo. Wszelkie informacje i materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. GHELAMCO FOKSAL Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A. ) z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do wprowadzania zmian w wyżej wymienionych informacjach i materiałach.

Klauzula informacyjna dot. kontaktu z Administratorem

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka GHELAMCO FOKSAL Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A. ) z siedzibą w Warszawie, przy pl. Europejskim 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000476612, posiadająca nr NIP: 5252564070, oraz REGON: 146871486, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN („Administrator”).

 1. Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować:

 1. telefonicznie: +48 600 113 113;
 2. pod adresem e-mail: rodo@ghelamco.pl;
 3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: GHELAMCO FOKSAL Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A. ), pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa.
 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

 1. pod adresem e- mail: rodo@ghelamco.pl;
 2. pisemnie, na adres korespondencyjny: GHELAMCO FOKSAL Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A. ), pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa.
 1. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:
  • 1.1. kontakt z Administratorem w związku z jego działalnością gospodarczą i informowanie o inwestycjach Administratora, w tym komunikacja i rozwiązywanie spraw, których dotyczy kontakt (w szczególności obsługa zapytań, reklamacji etc.), a także kontakt z Administratorem w innych sprawach;
  • 1.2. prowadzenie marketingu bezpośredniego – wysyłanie informacji w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez Administratora, w szczególności w postaci wynajmu lub sprzedaży lokali mieszkalnych lub usługowych, w tym poprzez przesyłanie newsletterów;
  • 1.3. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
 2. kontaktu w zakresie zawarcia lub realizacji zawartej umowy (w szczególności w zakresie zawarcia umowy najmu lub sprzedaży lokalu/ apartamentu) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. prowadzenie marketingu podmiotów z grupy Ghelamco (na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) poprzez wysyłanie informacji w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez spółki z grupy Ghelamco, do której należy Administrator, w szczególności w postaci wynajmu lub sprzedaży lokali mieszkalnych lub usługowych, w tym poprzez przesyłanie newsletterów.
 1. Kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 1. klientom oraz kontrahentom administratora;
 2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
 3. podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 4. spółkom powiązanym z Administratorem.

W każdym wypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ww. odbiorców będzie odbywać się na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 1. Zabezpieczenia

W celu zapewnienia integralności i poufności danych osobowych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu:

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z prowadzonym kontaktem – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 2. kontaktu z Administratorem – do momentu zakończenia spraw, z którymi związany jest kontakt;
 3. kontaktu związanego z umową – do momentu wygaśnięcia umowy lub przedawnienia roszczeń z nią związanych;
 4. prowadzenia marketingu bezpośredniego – do zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu lub przez okres 5 lat.
 1. Państwa prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do Państwa danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) Państwa danych;
 3. usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego, aby dane były przetwarzane;
 4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie, lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na istnienie ważnej podstawy prawnej przetwarzania;
 5. przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody lub na podstawie umowy; mogą Państwo też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania Państwa praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów podanych w pkt. II lub pkt. III.

 1. Prawo do sprzeciwu

Mogą Państwo, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt II lub pkt III.

 1. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Administratora ww. celów, których dotyczy przetwarzanie na właściwej w danym przypadku podstawie prawnej.